Home   Brievenrubriek   Medewerking   Vragen   Onderhoud site   Links   Bronnen   Contact   Auteursrechten   Alle fotoalbums

1e Nederlandse mijnwerkersdag Limburgse mijnen

Jubilerend Schalmeienkorps “Glück auf” organiseert

1e Nederlandse Mijnwerkersdag in Heerlen.

2008 Is het jaar waarin het Schalmeienkorps “Glück-Auf” haar 75-jarig bestaan herdenkt. Het korps werd in 1933 opgericht door enkele mijnwerkers, vandaar de toevoeging Glück-Auf.

De feestelijkheden zijn over het gehele jaar verspreid, met als absolute hoogtepunt de Mijnwerkersdag (Knappentag) die wordt gehouden op zondag 1 juni.

Nou zullen zich vele lezers afvragen: wat is een mijnwerkersdag en waarom wordt deze gehouden? Ter verduidelijking: ons korps heeft sinds jaar en dag de mijnwerkerstraditie getracht levendig te houden, vooral in Duitsland, België en Frankrijk, waar wij vaak aanwezig waren/zijn bij diverse manifestaties. Na vele jaren stilte neemt nu de belangstelling voor het mijnverleden in Limburg toe, getuige de vele evenementen de afgelopen jaren. Het Schalmeienkorps acht de tijd rijp, om in 2de aanzet een herinneringsdag toe te voegen louter met het doel om de noeste werker van weleer te eren en te gedenken. En wie weet wat het zwarte goud gezien de stijgende olieprijzen ooit nog voor onze regio kan gaan betekenen.

Op het moment draait de organisatie samen met onze partners t.w. de Stichting Carboon (Mijnmuseum Heerlen) en de Groenmetropool op volle toeren.

Op zaterdagavond wordt een feestavond georganiseerd voor/door de mijnwerkers, maar zeker ook voor de Parkstad-inwoners en aanwezige verenigingen. Hierbij verzorgen o.a. Fanfare St. Jozef en het Schalmeienkorps Thierbach een optreden. Ook is er een dansorkest aanwezig.

Op zondag trekken de Koempels uit binnen- en buitenland in een feestelijke optocht door het centrum van Heerlen. Uiteraard begeleiden diverse plaatselijke muziekverenigingen de Koempels muzikaal. Voorafgaand aan de optocht vindt er een oecumenische dienst plaats ter nagedachtenis aan de overleden Koempels. Natuurlijk verwachten wij een groot aantal oud-Koempels langs de optochtroute. Wilt u zelf mee in de optocht, laat het ons weten dan weten.

Op het parkeerterrein van het CBS (CBS-weg), pal naast het mijnwerkersmuseum en de schacht van de O.N.1, wordt een feesttent geplaatst . In deze tent worden tal van activiteiten georganiseerd. Te zijner tijd informeren wij het publiek via de media over het programma. Op de site van het Schalmeienkorps (www.schalmeienkorps.nl) is nu al informatie te vinden over de Mijnwerkersdag (Knappentag).

Voor de spelende en steunende leden is het feestjaar op 23 februari jl. gestart. Hoe kun je dit beter doen dan met een familiedag? De ruim 60 aanwezigen hebben zich kostelijk geamuseerd. Een impressie van dit feest is te zien op onze website.

In het najaar van 2008 staat onze jubileumviering op het programma, waarin natuurlijk ook (ex-)mijnwerkers centraal zullen staan.

Het bestuur Schalmeienkorps “Glück-Auf”

Contactadres

Postbus 5117

6401 GC Heerlen

Email: secretariaat@schalmeienkorps.nl

Website: www.schalmeienkorps.nl

Tel.: 0031-45-5640650 / 0031-6-53860001