Home   Brievenrubriek   Medewerking   Vragen   Onderhoud site   Links   Bronnen   Contact   Auteursrechten   Alle fotoalbums

Limburgse mijnen

50 Jaar op de ''Hollendsje'' Koel -Domaniale mijn en 40 jaar lid van de 'Bergkapel"

 

limburgsemijnen.nl  © Steenkool Staatsmijnen

HET wordt een heel bijzonder feest, dat op 14 fuli a.s,gevierd gaat worden in de Teutelebroekstraat 5 te Kerkade.Een feest, dat waard is vermeld te worden op de ere pagina van,,Steenkool". Op die dag zal opzichter H.M. Vinders het feit herdenken,dat hij gedurende vijftig jaar ondergronds is werkzaam geweest op de Domaniale Mijnmaatschappij te Kerkrade. Zoo,n jubieum kan alleen maar op de oudste mijn van onze streek gevierd worden, want in de dagen, dat Vinders voor liet eerst als jongmaatje naar de koel ging, was er nog geen andere mijn inZuid-Limburg in exploitatie. Dat geeft rneteen een indruk, wat dit jubileum eigenlijk betekent. De eérste negentien jaar heeft de heer Vinders als arbeider gewerkt, daarna twee jaar als meester-houwer, vijf jaar als hulpopzichter en tenslotte 24 jaar opzichter. En steeds ondergronds ! Hij zal op de zelfde dag een ander jubileum herdenken, zijn veertigjarig lidmaatschap van het bekende muziekcorps van de mijn, de ,,Bergkapel" . En in het fraaie uniform van dit corps hebben wij de jubilaris gefotografeerd. Ik denk, dat de Bergkapel op dien dag van 24 juli een extra feestelijke aubade zal moeten brengen in de Teufelebroek. De gouden jubilaris heeft een prachtige hobby: zijn tuin. Gedurende 35 jaar heeft hij onafgebroken gewerkt aan de verfraaiing van de grote tuin voor zijn huis, hij bracht er een keur van bloemen en planten bijeen en hij stelde ze op tussen groeperingen van mergelsteen, Zijn tuin geniet bekendheid in verre omtrek. Op bijstaande foto's ziet men een gedeelte van de tuin en de jubilaris met zijn vrouw in de hun in lange jaren zeer lief geworden omgeving.Proficiat, opzichter Vinders, met uw prachtige staat van dienst bent U een sieraad voor het edele mijnwerkersberoep !

limburgsemijnen.nl  © Steenkool Staatsmijnen