Home   Brievenrubriek   Medewerking   Vragen   Onderhoud site   Links   Bronnen   Contact   Auteursrechten   Alle fotoalbums

Limburgse mijnen

Aanleg 550 meter verdieping Laura.

 

 

 

 

ln dit blad hebben onze lezers de uitgebreide werkzaamheden van
de bouw van de nieuwe schachttoren en de nieuwe ophaalmachine
van schacht I op de voet kunnen volgen. Zoals bekend krijgt deze
schacht een veelomvattende taak te vervullen. Allereerst het trek-
ken van de produktie van de 274 meter verdieping, zoals dat tot
nu toe reeds het geval was. Daarbij zaÍ hij ook de produktie van
de 550 m en de 685 m verdieping moeten verwerken. Met de uit-
breiding van de 550 m verdieping is men reeds een heel eind ge-
vorderd. Wij hebben hier" al eens aandacht gewijd aan de nieuwe
verbinding met de Mijn Julia, alsmede aan het totstandkomen van
de cul-de-sac. lnmiddels is er in de afgelopen maanden weer een
en ander veranderd in de verdere aanleg van de 550 meter ver-
dieping, waarvan bijgaande foto's en tekening een beeld geven.

 

      
Hierboven zijn de houwers P.J. Bosten en J. H. Duijkers (v.l.n.r.)
bezig met het monteren van de nieuwe schachtstoel. Op de foto
rechts werken de houwers W. H. Franken en J. A. Weusten aan
de uitbouw van de aftakking van de zuidelijke hoofdsteengang
uit de Julia-steengang. Beneden links ruimen W. J. Zweers
(houwer), W. J. Haan (houwer), J. Steins (houwer) de laatste
stenen weg van de afslag en maakt W. Rademacher (v.l.n.r.) reeds
plaats voor de stijlen bij het nabreken van de laadplaats. Beneden
rechts hebben v.l.n.r. W. A. Debie (hulphouwer), R. v. d. Hoo-
gen (houwer) en A. Scholtes (hulphouwer) de eerste jukbouwen
gezet van de steengang, die naar laag Plasshoffsbank voert en af-
takt uit de zuidelijke hoofdsteengang. De bezetting van de nieuwe
verdieping heeÍt tot nu toe een flink stuk werk verzet, om tegen
het einde van dit jaar de eerste kolen van de 550 meter verdieping
te kunnen trekken.