Home   Brievenrubriek   Medewerking   Vragen   Onderhoud site   Links   Bronnen   Contact   Auteursrechten   Alle fotoalbums

Limburgse mijnen

Badlokalen

Het badlokaal

In de regel correspondeert het nummer van de haak met het werknummer. Iedereen moet zich aan zijn eigen haak houden, dan worden onaangenaamheden voorkomen. Door resten van zeep, spijkertjes, glasscherven of andere scherpe voorwerpen op de grond kunnen ongevallen worden veroorzaakt. Gereedschap, nippels e.d. mogen niet aan de haak mee omhoog worden getrokken: deze moeten in het magazijn in bewaring worden gegeven. Er moet voor worden gezorgd dat niets uit jas- of broekzak kan vallen. Door stoeien in een badlokaal is al menigeen in de verbandkamer terechtgekomen!

© Reglement uit de uitgave veiligheidsdienst van de staatsmijnen in Limburg

 

Roken

Het is verboden te roken zolang men de ondergrondse werkkleding draagt; evenmin mag men gedurende die tijd rookgerei, lucifers of aanstekers bij zich hebben. Ook in het badlokaal is reken verboden. Het strikte rookverbod vindt zijn reden in het grote brandgevaar ondergronds.

© Reglement uit de uitgave veiligheidsdienst van de staatsmijnen in Limburg

 

Fotograferen

Nu het fotograferen met flitslicht hoe langer hoe meer in zwang komt, is het nodig er op te wijzen dat toestellen voor het maken van flitsfoto's ondergronds niet gebruikt mogen worden, omdat ze niet mijngasveilig zijn. Daarom is het ten strengste verboden fototoestellen, flitslampen en dergelijke mee naar ondergronds te nemen of ondergronds bij zich te hebben. Bezoekers die wensen te fotograferen, moeten hiervoor speciale toestemming hebben van de bedrijfsleiding.

© Reglement uit de uitgave veiligheidsdienst van de staatsmijnen in Limburg

 

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bij indiensttreding worden schoenen met stalen neuzen verstrekt: alleen door het bedrijf verstrekte schoenen  mogen worden gedragen. Handschoenen moeten zo weinig mogelijk worden gedragen: Als beschermingsmiddel zijn ze weinig effectief, alleen onbeduidende letsels kunnen erdoor worden voorkomen. De ervaring wijst uit dat handschoenen vaak een ernstig gevaar beduiden doordat ze aanleiding geven tot blijven haken en knellen. Handschoenen mogen niét worden gedragen bij:

  •  draaiend boren

  • werken aan bewegende delen van installaties

  • aan- en afkoppelen van wagens.

Bij het draaiend boren mag geen halsdoek worden gedragen , omdat de halsdoen kan worden gegrepen door de boorstang, waardoor een dodelijk ongeval is voorgekomen. Voor werkzaamheden waarbij de kans bestaat dat men  iets in zijn oog krijgt is een veiligheidsbril voorgeschreven. Zulke werkzaamheden zijn o.a.: slopen, slijpen en spitsen in beton.

© Reglement uit de uitgave veiligheidsdienst van de staatsmijnen in Limburg

 

 

 

Na zijn dagelijkse ondergrondse arbeid was de mijnwerker behoorlijk vuil en bezweet ,na einde dienst ging hij zich dan wassen in het badlokaal ,zijn lichaam werd grondig gewassen, de rug kwam men slecht bij, deze werd dan gewassen door een koempel  (het zogenaamde poekelen) U ziet hieronder dat de zeepbakjes overal anders waren.

Hou het handje van de muis op de foto en u ziet de beschrijving

Zeepbakje van een kleerhaak

Nummer van een kleerhaak

Zeepbakje van de kleerhaak uit de privé collectie van H.Duijkers

Zeepbakje van de kleerhaak uit de collectie van.M.Potten

Zeepbakje van de kleerhaak uit de collectie van.M.Potten

Zeepbakje van de kleerhaak uit de collectie van.M.Potten

Zeepbakje van de kleerhaak uit de collectie van.M.Potten

Zeepbakje van de kleerhaak uit de collectie van.M.Potten

Zeepbakje van de kleerhaak uit de collectie van.M.Potten