Home   Brievenrubriek   Medewerking   Vragen   Onderhoud site   Links   Bronnen   Contact   Auteursrechten   Alle fotoalbums

Barbaravieringen- Limburgse mijnen

 

 

Barbara viering en Herdenking verongelukte Mijnwerkers in

Terwinselen 02-12-2017

 

 

De Barbaraviering en Herdenking van de 1.475 omgekomen mijnwerkers bij de Limburgse steenkoolmijnen vindt dit jaar plaats op zaterdag 2 december.  Deze viering en herdenking vindt plaats bij  Relim, gelegen naast de Gedachteniskapel, op het terrein van de voormalige staatsmijn Wilhelmina te Terwinselen. Om 10.00 uur zal Celebrant  pastoor René Graat in de recreatiezaal van Relim een Hl. Mis opdragen, ter ere van St. Barbara, patrones van de mijnwerkers  ter nagedachtenis  van alle op hun werkplek verongelukte  mijnwerkers zowel bovengronds als ondergronds

Deze dienst zal  muzikaal/vocaal opgeluisterd worden door Hans Scheijen (bas), ondersteund door drie  sopranen en  een organist. Afgesloten zal worden met het gezamenlijk zingen van het mijnwerkerslied “Glück Auf”

 Na de dienst  gaan wij samen naar de kapel waarbij per mijn afzonderlijk aandacht besteed wordt  aan de verongelukte mijnwerkers. De plechtigheid eindigt met  “Last Post” en het leggen van een bloemstuk bij de gedenkmuur. Na afloop is er wederom gelegenheid elkaar te ontmoeten in de recreatiezaal van Relim, waar onder het genot van een kop koffie en vlaai oude herinneringen uit het mijnverleden opgehaald kunnen worden.                                                                                             

Van harte uitnodigend:    het Barbara Comité van het  Nederlands Mijnmuseum.

Glückauf

 

Barbaravieringen 2016

Barbara viering en Herdenking verongelukte Mijnwerkers bij Relim in Terwinselen 2016

 

 

De Barbaraviering en Herdenking van de 1.475 omgekomen mijnwerkers bij de Limburgse steenkoolmijnen vindt dit jaar plaats op zaterdag 3 december om 10.00 uur. Plaats van handeling is, in tegenstelling tot voorgaande jaren, de werkleerplaats Relim, gelegen naast de Gedachteniskapel, op het terrein van de voormalige staatsmijn Wilhelmina te Terwinselen. Om 10.00 uur zal pastoor René Graat in de recreatiezaal van Relim (100 zitplaatsen) een Hl. Mis opdragen, ter ere van St. Barbara, patrones van de mijnwerkers en ter herdenking van alle op hun werkplek verongelukte (ondergrondse en bovengrondse) mijnwerkers.                                         Deze dienst zal  muzikaal/vocaal opgeluisterd worden door Hans Scheijen (bas), ondersteund door drie  sopranen en  een organist. Afgesloten zal worden met het gezamenlijk zingen van het mijnwerkerslied “Glück Auf”  Na de dienst zal nog een herdenkingsbijeenkomst plaats vinden bij de vlakbij gelegen Gedachteniskapel van de mijnwerkers.Hierbij zal per mijn afzonderlijk aandacht besteed worden aan de verongelukte mijnwerkers. De plechtigheid eindigt met de “Last Post” en het leggen van een bloemstuk bij de gedenkmuur. Na afloop is er wederom gelegenheid elkaar te ontmoeten in de kantine van Relim, waar onder het genot van koffie en vlaai oude herinneringen uit het mijnverleden opgehaald kunnen worden.                                                                                             

Van harte uitgenodigd en Glück Auf,

Wiel Niks, voorzitter stichting Carboon / Nederlands Mijnmuseum           045-5713965

 

Barbaravieringen 2014

 

Barbaravieringen 2013

1.
H. Barbaraviering Schinveld
Op zaterdag 30 november in de Eligiuskerk, Wilhelminaplein 1 en begint om 19.00 uur. De dienst wordt muzikaal opgeluisterd door het Seniorenorkest Onderbanken.
Vriendelijke groeten uit Schinveld,
Wilfried Geilenkirchen

 

2.
H.Barbaraviering Oirsbeek
Ook dit jaar wordt in Oirsbeek een Barbaraviering gehouden ter nagedachtenis aan de overleden mijnwerkers. Deze traditie zal, zeker zolang de behoefte eraan blijft bestaan en dus in een behoefte voorziet, ook in de toekomst zeker gehandhaafd blijven! Dit jaar vindt deze viering plaats op zondag 1 december om 11.00 uur. Voorganger dit jaar is pater J.G.A. Hoedemakers smm. Als u nadere informatie over de invulling van de viering in Oirsbeek wenst kunt u daarover het beste met hem contact opnemen: 046-4431260.
Adres kerk Raadhuisstraat 10
6438 GZ Oirsbeek
 

3.

H.Barbaraviering Doenrade

Op zondag 1 december om 09.30.
Voorganger:
 
Pastoor L.M.R. Houben.
Adresgegevens: Kerkstraat 42, postcode 6439 AS Doenrade
 

4

de Barbaraviering in de H. St. Bavokerk te Nuth
Dorpstraat 24, 6361 EL Nuth
op woensdag 4 december om 09.00 uur, met deze viering van onze Schutspatroon, worden ook de overleden leden van onze senioren vereniging de KBO te Nuth herdacht.
Na de H. Mis gaan we gezamenlijk naar het Barbarabeeld, op de hoek Bavostraat-Barbarastraat
 

 

5

Barbaraviering in Terwinselen, met herdenking verongelukte mijnwerkers
Vanaf het jaar 2003 is op initiatief van de heer M. Cuvelier - diaken Kerkrade-West – de  Barbaraviering in Terwinselen in ere hersteld. Om die reden zal op zaterdag 30 november a.s. nu alweer voor de 10 de keer, een dienst plaats vindt waarbij de verongelukten en overleden mijnwerkers herdacht zullen worden. Traditioneel begint de dag om 10.00 uur met een H. Mis in de parochiekerk van Terwinselen waarin de pastores van Kerkrade- West zullen voorgaan. Deze dienst zal muzikaal opgeluisterd worden door het gemengd koor “Zingend door het Leven”uit Eys o.l.v. Hans Scheijen, organist is Marjan Bonten. De dienst wordt afgesloten met het gezamenlijk zingen van het Mijnwerkerslied “Glückauf”. Na deze dienst zal de mijnwerkersvereniging ‘’De  Limburgse Koempels” als groep voorop lopen in de stille tocht naar de Gedachteniskapel. Voor de minder valide mijnwerkers zal Busonderneming Slangen voor vervoer zorgen. In de kapel zal aandacht besteed worden aan de verongelukte mijnwerkers, in en op de mijnen. De plechtigheid eindigt met het leggen van een bloemstuk bij de gedenkmuur. Daarna is er weer gelegenheid elkaar ter plaatse te ontmoeten in de kantine van Relim waar onder het genot van een kopje koffie oude herinneringen uit het mijnverleden opgehaald kunnen worden.
Plaats van samenkomst
Rooms-Kath Parochie Terwinselen OLV Onbevelkte Ontvangenis
Sint Hubertuslaan 80 
 6467CK Kerkrade
Van harte uitgenodigd
Martin Herbergs   Tel: 045 - 5440101