Home   Brievenrubriek   Medewerking   Vragen   Onderhoud site   Links   Bronnen   Contact   Auteursrechten   Alle fotoalbums

Limburgse mijnen

Benzine lampen (algemeen)

Voorschriften voor het gebruik van een benzinelamp

Mijnlampen

Bron © Reglement uit de uitgave veiligheidsdienst van de staatsmijnen in Limburg

Bij de lampisterie wordt aan elke ondergronder een mijnlamp ter beschikking gesteld; na de dienst levert hij deze daar weer in. De accu's van de electrische mijnlampen zijn gevuld met akaliloog, dat brandwonden kan veroorzaken. Indien de accu lek is geworden en loog in de kleren in gedrongen moet men overleg plegen met de opzichter. De natte plek op de huid moet met water of koffie goed worden afgespoeld,waarna een stuk papier of een halsdoek tussen de natte kleren en de huid moet worden gelegd. Zodra men bovengronds is gekomen, moet men het defect melden aan de lampisterie en de verbranding in de verbandkamer laten behandelen. Dan worden tevens maatregelen genomen om de kleren te reinigen. Het is verboden in de ondergrondse werken andere lampen te gebruiken, mede te brengen of bij zich te hebben, dan die welke door de bestuurders van de mijn zijn verstrekt (b.v. electrische zaklantaarns).

Het is verboden beschadigde lampen te gebruiken

Het is verboden de lamp te openen,een open lamp of gereedschap tot het openen van lampen in de mijn mede te brengen of bij zich te hebben. Iedere arbeider is verplicht bij het ontvangen van zijn mijnlamp na te gaan of deze goed gesloten en onbeschadigd is. Een lamp die zwakker gaat branden, één roodbrander", moet terstond worden uitgedraaid. Men is voor zijn lamp verantwoordelijk en moet ze na beëindiging van zijn dienst zelf inleveren of in het rek plaatsen. Men is verplicht de Chef-lampenist of diens plaatsvervanger onverwijld mededeling te doen van gebreken, die men heeft opgemerkt.

Bron © Reglement uit de uitgave veiligheidsdienst van de staatsmijnen in Limburg

Deze  benzinelampen werden gebruikt door, schiethouwers,meesterhouwers en opzichters voor het opsporen van mijn gas.

Wie heeft er nog lampen waar ik een foto van mag maken om deze hier af te beelden.  

Wie heeft meer informatie over mijnlampen.