Home   Brievenrubriek   Medewerking   Vragen   Onderhoud site   Links   Bronnen   Contact   Auteursrechten   Alle fotoalbums

Laatste nieuws 2013 - Limburgse mijnen

09-05-2013 In het menu , een nieuwe rubriek gemaakt, Agenda, met diverse bijeenkomsten en nieuws.

23-11-2013 Toegevoegd in het menu  Reddingsbrigade, twee nieuwe afbeeldingen van penningen .

23-11-2013 Toegevoegd in het menu 50jarig bestaan . 7 nieuwe afbeeldingen van penningen van dit 50 jarig bestaan

22-11-2013 Toegevoegd in het menu Muziekkorpsen. Vier nieuwe foto's van Harmonie St. Cecilea Hoensbroek

14-11-2013 Toegevoegd in het menu Koempel missen ,een nieuw overzicht over 2014

14-11-2013 Toegevoegd in het menu, Barbaravieringen 2013

30-10-2013 Toegevoegd in het menu Algemeen mijnwerkers fonds,  een foto van een  Keramische beker van het AMF te Heerlen

Jaar van de Mijnen in 2015                             Dit persbericht is afkomstig van de gemeente Heerlen

De gemeente Heerlen gaat in 2015 samen met tal van partners het Jaar van de Mijnen organiseren.

In 2015 is het 50 jaar geleden dat de mijnsluiting werd aangekondigd. Een bijzondere mijlpaal in de geschiedenis. Maar ook van grote betekenis voor de toekomst van onze stad en regio. Daarom heeft de gemeente Heerlen het initiatief genomen om in 2015 het Jaar van de Mijnen te organiserenHet college stelt in de begroting van de komende jaren een startbudget van €1.000.000,- ter beschikking. De gemeenteraad moet hier nog definitief goedkeuring aan geven. Met het startbudget kunnen de gemeente Heerlen en de nog op te richten rechtspersoon aan de slag met de uitwerking van dit bijzonder themajaar met een landelijke uitstraling.

Voor en door inwoners
Het jaar van de Mijnen wordt een breed themajaar vol evenementen en activiteiten voor en door de inwoners van de mijnstreek in Zuid-Limburg. Niet alleen voor Heerlen, maar voor alle inwoners van Parkstad Limburg en de Westelijke Mijnstreek. “We willen ons erfgoed, de verhalen uit het verleden overdragen aan de volgende generatie en vooral ook inzetten voor de toekomst. Innovatiekracht en onvervalste koempelmentaliteit zijn kwaliteiten die onmisbaar zijn voor de ontwikkeling en uitbouw van onze stad en regio. Belangrijke kwaliteiten in ons DNA waar we trots op mogen zijn”, aldus burgemeester Paul Depla.

Open voor iedereen
Het draagvlak bij oud-mijnwerkers, inwoners, bedrijven, gemeenten, Provincie, Parkstad Limburg en instellingen is groot. Sinds door kwartiermaker Martijn Hermans de voorbereidingen zijn gestart, zijn al honderd organisaties en initiatieven uit Zuid-Limburg aangehaakt om op een of andere wijze een bijdrage te leveren. Oud-mijnwerkers spelen een belangrijke rol in de overdracht van verhalen die de basis vormen voor een groot aantal activiteiten, maar ook instellingen op het gebied van bijvoorbeeld cultuur, onderwijs, sport, economie en vele anderen hebben inmiddels aangegeven mee te willen werken aan het Jaar van de Mijnen. Barry Braeken geeft aan: “We hopen dat nog meer partijen en buurten aansluiten en dat we samen komen tot een fantastisch en breed programma. Qua invulling is nog veel mogelijk!”

Samen met andere partijen
Met het startbudget kunnen de ingezette voorbereidingen verder voortgezet worden. Bij de uitwerking van het programma wordt uitdrukkelijk ook de samenwerking en aansluiting gezocht met partijen als de Parkstadgemeenten, Parkstad Limburg, Sittard-Geleen en andere gemeenten uit de Westelijke Mijnstreek en Maastricht.
Voor Provincie Limburg is het Jaar van de Mijnen een invulling voor plan C (als vervolg op MCH2018). Ook dit moet verder samen met hen uitgewerkt worden.

Hoe nu verder?
De gemeenteraad is nu aan zet om de kaders voor het jaar van de Mijnen goed te keuren en in te stemmen met de begroting. Daarna wordt een stichting of andere rechtspersoon opgericht die de organisatie van het themajaar op zich neemt, uiteraard in samenwerking met de gemeente Heerlen en andere partijen. De ingezette voorbereidingen gaan intussen gewoon door. We verwachten dat het programma medio volgend jaar duidelijk wordt.

Financiering
De gemeente Heerlen stelt in totaal een startbudget van €1.000.000 ter beschikking, verdeeld over de begroting van 2014 en 2015. Daarnaast is er voor de komende twee jaar €75.000 procesgeld in de begroting gereserveerd. Met dit startbudget kunnen we aan de slag met het verwerven van verdere fondsen om het uiteindelijk beschikbare budget te verveelvoudigen. Zodat er een aansprekend en aantrekkelijk programma met landelijke uitstraling neergezet kan worden.

Publicatiedatum: vrijdag 11 oktober 2013
Dit persbericht is afkomstig van de gemeente Heerlen

 

07-10-2013 Toegevoegd in het Menu, Reünie mijnwerkers Laura en Julia te Eygelshoven 6 Oktober 2013 met een fotoreportage over deze reünie.

05-10-2013 Toegevoegd in het menu Mijnmuseum Heerlen .Een fotoreportage van de plaatsing van het schachtwiel dat bij de Mijn WALTROP in Duitsland hoorde.
Op zaterdag 5 okt 2013 is dit halve schachtwiel bij het Mijnmuseum te Heerlen afgeleverd door de heer Niels v. Rijn, waar het straks een definitieve plek zal krijgen boven op de deksel van de voormalige schacht 1 van de ON. En waar het als monument gaat dienen.
Dit schachtwiel is afkomstig van mijnschacht 3 Waltrop, en is in gebruik geweest van 1956 t/m 1979.De diepte van de schacht was 1003 meter.
Het was een simpele schacht met 1 schachtwiel, de schacht diende voor luchtventilatie en de bovengrondse werkplaats was bij deze schacht.
Het ophaalgebouw en schachttoren zijn gesloopt de werkplaats en woning is er nog wel.
Het schachtwiel heeft een doorsnede van 5 meter en weegt 2500 kilo waar de sporen van het vet in het wiel nog te zien zijn. De schachtwiel is maar voor de helft.

02-10-2013 Toegevoegd in het menu Emma, en Hendrik, een submenu Steenberg Met nieuwe foto's van deze steenberg

30-09-3013 Toegevoegd in het menu, een nieuw menu pruimtabak en snuiftabak, met diversen prachtige afbeeldingen van tabakpotten

16-09-2013 Toegevoegd in het menu " laatste krantennieuws", een artikel over mijnschade Kerkrade

08-09-2013 toegevoegd in het menu "Buitenlandse mijnen" een nieuw fotoalbum Steenkolenmijn Hasard Cheratte Belgie

25-07-2013 Toegevoegd in het menu laatste krantennieuws, een artikel over Postaal verhaal over de koempel

21-07-2013 Toegevoegd in het menu laatste krantennieuws, een artikel over de Bergkapel van de Domaniale mijn

30-06-2013 Toegevoegd een nieuw menu Ophaalmachine Oranje Nassau mijn Heerlen, met een fotoreportage van deze "eerste trek"

22-06-2013 Toegevoegd in het menu Hendrik, en op de inhoud , een fotoreportage van het Bergmanstreffen op 15-06-2013
14-06-2013 Toegevoegd in het Menu Buitenlandse mijnen,en op de inhoud , een nieuw fotoalbum van de steenkolenmijn in Winterslag Belgie met 137 nieuwe foto's
12-06-2013 Toegevoegd in het menu Mijnmuseum Heerlen, een nieuwe afbeelding van het Museum

11-06-2013 Toegevoegd in het menu oranje nassau mijn 1, in het submenu diploma's en getuigschriften, een nieuwe afbeelding van een houwersdiploma.

18-05-2013 Toegevoegd in het menu Oranje Nassau 2, een nieuw submenu harmonie-orkest

17-05-2013 Toegevoegd in het menu Machines, enkele afbeeldingen van de Jumbo-automatische-boorwagen , Sullivan-laadwagen en de kettingtransporteur.

13-05-2013 In de rubriek oproepen, een nieuwe oproep geplaatst.

12-05-2013 Toegevoegd in het menu Laura, een nieuw submenu Watertoren Laura, met een artikel hierover en nieuwe foto's

11-05-20123 Toegevoegd in het menu algemeen mijnwerkers fonds, een nieuwe afbeelding van dit nog steeds bestaande gebouw

10-05-2013 Toegevoegd in het menu Mijnpolitie, een nieuwe artikel en een nieuwe foto geplaatst.
27-04-2013 Toegevoegd in het menu Maurits, submenu Brandweer, een nieuw artikel over de bedrijfsbrandweer van de Staatsmijn Maurits.

19-04-2013 Toegevoegd in het menu Beschermheilige Sint Barbara, een nieuw artikel over de Barbara vieringen uit 1950.

19-04-2013 Toegevoegd in het menu Hendrik, een nieuw submenu  Coöperatieve winkel Staatsmijn Hendrik te Brunssum.

17-04-2013 Toegevoegd in het menu Jubilarissen, een nieuw album van de Jubilarissen uit 1952 van de Staatsmijnen

13-04-2013 Toegevoegd in het menu Mijnmuseum Brunssum, een nieuw fotoalbum van het Mijnmuseum Brussum

30-03-2013 Toegevoegd in het menu Buitenlandse mijnen, een nieuw fotoalbum met perslucht locomotieven in Houthalen België deze staan midden in het dorp

29-03-2013 Toegevoegd in het menu Buitenlandse mijnen, een nieuw fotoalbum met foto van de mijnwerkerswoningen in Hückelhoven Duitsland.

29-03-2013 Toegevoegd in het menu Buitenlandse mijnen, een nieuw fotoalbum met foto's van de mijn Sophia Jacoba In Hückelhoven Duitsland

24-03-2013 Toegevoegd in het menu Emma, submenu melkhuisje, een nieuw artikel over de "melkboet".

240-03-2013 Toegevoegd in het menu Steenbergen, een nieuw artikel,  Afzet van mijnsteen overschreed één miljoen ton in 1963

23-03-2013 Toegevoegd in het menu Emma, submenu Gezellenhuis, een nieuw artikel over de zusters van het gezellenhuis Heisterberg Hoensbroek

13-03-2013 Toegevoegd in het menu Hendrik, een nieuw submenu "Bussenterrein",met een artikel hierover.

13-03-2013 Toegevoegd in het menu Hendrik, een nieuw submenu, "de 855 verdieping", met een artikel hierover

12-03-2013 Toegevoegd in het menu, een nieuw menu"Steinerbos Schutterspark"met een artikel over deze mooie attracties van de Staatsmijnen

10-03-2013 Toegevoegd in het menu "laatste kranten nieuws" een nieuw artikel over Fietsroute Belgische mijngeschiedenis door Michiel Goertzen

09-03-2013 Toegevoegd in het menu Oranje Nassau mijn 1, een nieuw submenu Moderne opleiding OVS, met een nieuw artikel Oranje Nassau 1 neemt haar OVS gebouw in gebruik, met nieuwe afbeeldingen van het Barbarabeeld en de OVS gebouwen van de Oranja Nassau 1 te Heerlen

25-02-2013 Toegvoegd in het menu " sociale leven van de mijnwerker en zijn gezin" een nieuwe submenu ' Een dag in de pijler van Moeder de Vrouw

20-02-2013 Toegevoegd in het menu Emma en het Mijnmuseum Brunssum, een nieuw submenu Meesterhouwer penningen van de Staatsmijn Emma.

18-02-2013 Toegevoegd in het menu"mijnkolonien" een nieuw fotoalbum van de mijnwerkerswijk te Voerendaal

17-02-2013 Toegevoegd in het menu "veiligheid" een nieuw artikel over "blazend vullen"

17-02-2013 Toegevoegd een nieuw menu, Luchtverversing.

16-02-2013 Toegevoegd in het menu 'mijnpolitie'een nieuw artikel over het bedrijfsvoetbal mijnpolitie.

16-02-2013 Toegevoegd in het menu Laura, en nieuw submenu "mijnongeval 2 October 1946""

14-02-2013 Toegevoegd in het menu Laura,een nieuw submenu''De nieuwe wasserij in beeld"

14-02-2013 Toegevoegd in het menu Domaniale, een nieuw submenu "50 Jaar op de Hollendsje Koel''

13-02-2013 Toegevoegd in het menu Liedjes, een nieuwe afbeelding van de plaat "Ramona" van de Vrolijke Mijnwerkers.

11-02-2013 Toegevoegd in het menu Domaniale, een nieuw submenu plechtige onthulling mijnwerkers monument te Kerkrade

11-02-2013 Toegevoegd op de indexpagina, een nieuwe video Mijnmuseum Heerlen op Youtube

11-02-2013 Toegevoegd in het menu Julia, een nieuw submenu Hydraulische stempels op de mijn Julia.

11-03-2013 Toegevoegd in het menu Laura en Julia, een nieuw submenu bedrijfsbrandweer met een artikel over de nieuwe uitrusting.

11-03-2013 Toegevoegd in het menu Laura, een nieuw submenu, Nieuw steenstort in bedrijf.

11-02-2013 Toegevoegd in het menu Laura, een nieuw submenu, ontploffing ketelhuis 1908.

10-02-2013 Toegevoegd op de indexpagina, Twee nieuwe video van de steenkolenmijn Waterschei in Belgie op Youtube

04-02-2013 In de rubriek Oproepen door oud mijnwerkers, een nieuwe oproep geplaatst

24-01-2013 Toegevoegd in het menu Badlokaal, nieuwe foto's van zeepbakjes.

24-01-2013 Toegevoegd in het menu Oranje Nassau 4 een nieuw submenu Steenberg Oranje Nassau 4 met nieuwe foto's van deze steenberg.

24-01-2013 Toegevoegd in het menu 'Buitenlandse mijnen' een nieuw fotoalbum Steenkolenmijn Waterschei ophaalmachine en tentoonstelling.

23-01-2013 Layout van de website veranderd, deze is verfraaid met de banner met gereedschappen aan de bovenzijde

14-01-2013 Toegevoegd in het menu, Oranje nassau 1, submenu diploma's geuigschriften, een nieuwe afbeelding van een puntenrapport

06-01-2013 Toegevoegd een nieuw menu van Koempelmissen met de actuele list van de koempelmissen.

05-01-2013 Toegevoegd in het menu Mijnmuseum Brunssum, een nieuwe afbeelding van een mijnfiets en mijnwagon vóór het museum.

05-01-2013 Toegevoegd in het menu Kleding ,een nieuwe afbeelding van een pet spoorwegen Oranje Nassau mijn.

04-01-2013 Toegevoegd in het menu Brievenrubriek een nieuw mijnwerkers verhaal

03-01-2013 Toegevoegd in het menu Verzamelingen en op de inhoud, Heemkundetentoonstelling "Vreuger"Hoensbroek

 

05-01-2012 Toegevoegd in het menu Laura, een nieuw artikel over Laura Motoren

05-01-2012 Toegevoegd in het menu Laura, een nieuw artikel van de Laura van aanleg tot sluiting

Het laatste nieuws van jaar 2011 staat nu bij oud nieuws wilt u dit lezen klik dan naar deze pagina.