Home   Brievenrubriek   Medewerking   Vragen   Onderhoud site   Links   Bronnen   Contact   Auteursrechten   Alle fotoalbums

Laatste nieuws 2011 limburgse mijnen-Limburgse mijnen

 

22-12-2011 Toegevoegd in het menu Monumenten, een volledig vernieuwd album met mijnmonumenten en overgebleven gebouwen.

18-12-2011 Toegevoegd in het menu Beschermheilige, nieuwe afbeeldingen van Sint Barbara beeldjes in het album.

07-12-2012 Toegevoegd in het menu rijwielplaatjes van mijnwerkers met oud adressen en afbeeldingen

01-12-2011 Toegevoegd in het menu Verongelukte mijnwerkers, de lijst van Verongelukte mijnwerkers Oranje Nassau 2 vervolg

24-11-2011 Toegevoegd in het menu Buitenlandse mijn en op de inhoud, een nieuw fotoalbum van de steenkolenmijn Sophia Jacoba in Huckelhoven te Duitsland

23-11-2011 Toegevoegd in het menu Bruinkoolwinning , een nieuw fotoalbum Bruinkoolwinning Carisborg

23-11-2011 Toegevoegd in het menu Bruinkoolwinning, een nieuw fotoalbum Bruinkoolwinning Bergerode

23-11-2011 Toegevoegd in het menu Bruinkoolwinning, een nieuw fotoalbum Bruinkoolwinning Jaartsveld

13-11-2011 Toegevoegd in het menu Rariteiten en op de inhoud een nieuw album van rariteiten en mijnlampen van Jan Benning

Toegevoegd in het menu Mijnlampen en op de inhoud een nieuw album mijnlampen van Jan Benning

11-11-2011 Toegevoegd in het menu Laura een nieuw artikel algemene voorschriften ondergrondse werklieden.

05-11-2011 Toegevoegd in het menu bruinkoolwinning, een artikel over de bruinkoolwinning in Haanrade.

02-11-2011 Toegevoegd in het menu Buitenlandse mijn en op de inhoud, een nieuw fotoalbum over de ophaalmachines van de steenkolenmijn Winterslag te Belgie

02-11-2011 Toegevoegd Mededeling op de inhoud Babaraviering in Terwinselen

11-10-2011Toegevoegd in het menu buitenlandse mijnen en op de inhoud , een nieuw fotoalbum van het mijnmuseum van Aldenhoven te Duitsland

11-10-2011 Nieuwe foto geplaatst in het menu Mijnmuseum Brunssum

Verlichting Barbarabeeld

Gebaar moet herinnering aan het mijnverleden levendig houden. Door Callie Steijaert.

26-10-2011 Toegevoegd in het menu Museum en op de inhoud een nieuw fotoalbum van het museum te waterschei in Belgie

22-10-2011 Toegevoegd in het menu Emma en op de inhoud een nieuw fotoalbum van het werkboek van Huub Zanders 1958-1962

21-10-2011 Toegevoegd in het menu mijnkolonieen en het inhoudsmenu , een nieuw fotoalum met fotos van Sanderbout tussen 1918-1974

21-09-2011 In het menu de link mijndorpen veranderd in mijnkolonieen

15-10-2011 Toegevoegd in het menu Mijndorpen , een nieuw fotoalbum over de mijnwerkerswijk Sanderbout te Sittard

Nieuws : 15-10-2011    De Limburgse mijnen en de volkshuisvesting 

De heer Sjef Maas verzorgt donderdag 22 september a.s. een lezing over de Limburgse mijnen en de volkshuisvesting in onze Mijnstreek. De spreker heeft verschillende publicaties over de geschiedenis van deze onderwerpen op zijn naam staan. In het eerste deel van de voordracht staat de opkomst, bloei en neergang van de steenkoolwinning in Limburg, het in 1960 gestarte Stikstofbindingsbedrijf (SBB) en de DSM centraal. In het tweede deel van de voordracht wordt geschetst hoe de overheid en woningcorporaties in de twintigste eeuw de huisvestingsproblematiek in de Mijnstreek hebben aangepakt.

De door het LGOG Kring De Westelijke Mijnstreek en Heemkundevereniging Geleen georganiseerde lezing zal om 19.30 uur aanvangen in het Guliks Hoes (Ophoven 1 te Sittard). De lezing is ook voor belangstellende niet-leden toegankelijk. Aan niet-leden wordt een bijdrage van € 2,00 gevraagd.

12-09-2011 Toegevoegd in het menu buitenlandse mijnen en index een fotoalbum van de Kolenmijn Sofia Jacoba in Duitsland gefotografeerd door Ton de Vries

30-08-2011 Toegevoegd in het menu Rariteiten,submenu Wiel Palm nieuwe afbeeldingen van rariteiten over de mijnen.

30-08-2011 Toegevoegd in het menu Laura en Julia, een nieuw submenu Concentratie Laura en Julia 1968 met een artikel hierover.

18-08-2011 In de rubriek oproepen door oud mijnwerkers een nieuwe oproep geplaatst.

18-08-2011 Toegevoegd in het menu Bruinkoolwinning, een nieuw fotoalbum over de Annagroeve in Haanrade.

26-07-2011 Toegevoegd in het menu, Mijnmuseum Brunssum met openingstijden en een fotoraportage

18-07-2011 Nieuwe oproep geplaatst in het menu oproepen door oud mijnwerkers

15-07-2011 Toegevoegd in het menu Domaniale mijn een nieuw submenu Houwer diploma's met een nieuwe afbeelding van een diploma en zijn werknummer.

11-07-2011 Toegevoegd in het menu Buitenlandse mijnen een nieuw submenu Opzichters diploma met enkele afbeeldingen van diploma's

06-07-2011 Toegevoegd in het menu Oranje Nassau 3, een nieuw submenu Voetbalteams.

12-05-2011 Toegevoegd in het menu, een nieuwe pagina met als onderwerp Knappentag 2011

09-05-2011 toegevoegd in het menu Emma, een nieuw submenu 40 Jarig dienstjubileum van Frans Palm met diverse onderwerpen en foto's

27-04-2011 Nieuwe oproep geplaatst in oproepen door oud mijn werkers.

14-04-2011 Toegevoegd in het menu Domaniale, een nieuw submenu 25 jarig dienstjubileum met twee afbeeldingen van penningen.

12-04-2011 Toegevoegd in het menu Willem Sophia, een nieuw submenu Reklame, met een artikel hierover.

12-04-2011 Toegevoegd in het menu Schietinstructies, 4 nieuwe artikelen hierover.

11-04-2011 Toegevoegd in het menu Willem Sophia mijn, in het submenu OVS. twee nieuwe artikelen

07-04-2011 Toegevoegd in het menu Julia, submenu Electrischeteit centrale , een artikel over de opening van deze centrale

06-04-2011 Toegevoegd in het menu Julia nieuw sub menu Prinselijk bezoek Julia met het bezoek van Prins Claus

20-03-2011 Toegevoegd in het menu Julia, een nieuw submenu, nieuwe verbinding tussen Laura mijn -Julia, mijn met een artikel hierover

19-03-2011 Toegevoegd in het menu Julia, een nieuw submenu Laadplaats Julia met een artikel hierover.

15-03-2011 Toegevoegd in het menu Domaniale, een nieuw submenu Gereedschap, met enkel foto van het gereedschapboekje.

15-03-2011 Toegevoegd in het menu Domaniale , een nieuw submenu O.V.S. met een foto

14-03-2011 Toegevoegd in het menu Julia, een nieuw submenu, elektriciteit centrale, met drie nieuwe foto's.

14-03-2011 Toegevoegd in het menu Julia, submenu Houwers diploma een nieuw houwer diploma uit 1915

14-03-2011 Toegevoegd in het menu Julia, een nieuw submenu T.V.S., met een artikel hierover.

13-03-2011 Toegevoegd in het menu, een nieuw verhaal in het menu .Verhalen oud mijnwerkers.

06-03-2011 Toegevoegd in het menu Raritieten en op de inhoud, nieuw fotoalbum met rariteien van Roland Remie.

03-03-2011 Toegevoegd in het menu Julia mijn, een nieuw submenu houwer diploma, met een artikel hierover.

03/03/2011 Toegevoegd in het menu Wilhelmina mijn , een nieuw submenu, seinen in de pijler met een artikel hierover.

02-03-2011 Toegevoegd in het menu Wilhelmina, een nieuw submenu Voorschriften open neerbraken, met een artikel hierover.

01-03-2011 Toegevoegd in het menu Julia, een nieuw submenu, veel werk voor een pijler loopt, met een artikel hierover.

01-03-2011 Toegevoegd in het menu kolenbonen, een artikel over deputaatkolenregeling voor arbeiders

28-01-2011 Nieuwe oproep geplaatst in het menu ,oproepen door oud mijnwerkers.

28-01-2011 Toegevoegd een nieuw hoofd menu, Zwembaden

27-02-2011 Toegevoegd in het menu Laura, een nieuwe submenu Zomerkamp Weert, met een artikel hierover.

27-02-2011 Toegevoegd in het menu Laura, een nieuw submenu, Waar gaan onze kolen naar toe, met een artikel hierover.

27-02-2011 Toegevoegd in het menu Laura, een nieuw submenu, Het is blazen geblazen in pijler 7, met een artikel hierover.

26-02-2011 Toegevoegd in het menu Laura, een nieuw submenu Lauradorp, met een artikel hierover .

26-02-2011 Toegevoegd in het menu Laura, een nieuw submenu afbouw van laag Plashoofsbank, met een artikel hierover.

20-02-2011 Toegevoegd in het menu Buitenlandse mijnen, nieuw fotoalbum over de Steenkolenmijn Emil Mayrisch in Aldenhoven-Siersdorf Duitsland

10-02-2011 Toegevoegd in het menu Hendrik,submenu voetbalclub Limburgia en op de inhoud, een nieuw fotoalbum van sportclub Limburgia van Staatsmijn Hendrik

02-02-2011Toegevoegd in het menu Emma , submenu voetbal, een nieuw fotoalbum met diversen foto's van de sportclub Emma


31-01-2011 Toegevoegd in het menu Emma een nieuw submenu Buskaartjes, met een buskaartje van Nuth naar Hoensbroek Staatsmijn Emma.

31-01-2011 Toegevoegd in het menu Maurits, submenu voetbal ,drie nieuwe afbeeldingen van S.V. Maurits.

30-01-2011 Toegevoegd in het menu Laura,, een nieuw submenu Loonstroken, met een loonstrook van deze Mijn

28-01-2011 Toegevoegd in het menu Maurits, submenu OVS, diversen namen bij de foto's.

21-01-2011 Toegevoegd in het menu Emma, submenu Houwersdiploma , een puntenlijst van het houwersdiploma van Nick van Leent.

20-01-2011 Toegevoegd in het Menu Emma, submenu verbandkamer, een nieuw fotoalbum over het personeel van deze verbandkamer.

20-01-2011 Toegevoegd in het menu Emma, in het submenu verbandkamer, een nieuw fotoalbum over het boekje, Ontstaan en huidige functie van de geneeskundige dienst der Nederlandse steenkolenmijnen

12-01-2011 Toegevoegd in het menu Julia, submenu schachten Julia, nieuwe foto's van deze schachten

03-01-2011 Nieuw op de site is de splitsing van het laatste nieuws, het is voortaan gesplitst in laatste nieuws en oud nieuws en dit op jaartal

Zaterdag, 08 januari 2011© Bron Limburgs dagblad  Krantenknipsel

Heerlen wil mijnen herdenken 2015

 Gemeente houdt over vier jaar diverse bijeenkomsten om koempelverleden voor nageslacht levend te houden door Marcel de Veen Burgemeester Paul Depla van Heer- HEERLEN – Heerlen gaat in 2015 op diverse momenten 17 december 1965 herdenken: de dag dat de toenmalig minister van Economische Zaken, Joop den Uyl, in de Heerlense Stadsschouwburg de sluiting van de Limburgse mijnen aankondigde. len kondigde in zijn nieuwjaarstoespraak aan dat snel gestart wordt met de voorbereidingen van het herdenkingsjaar 2015. Dat gebeurt in samenwerking met het Platform de Mijnen. Hierin zijn organisaties vertegenwoordigd die het mijnverleden levend willen houden. In 2015 is het een halve eeuw geleden dat Den Uyl het ingrijpende nieuws voor beide mijnstreken kwam brengen. Depla constateert dat de tijd steeds dichterbij komt dat de herinnering overgaat in geschiedenis. „Eerst de mijnen en daarna de sluiting hebben onze stad gemaakt tot wat ze nu is. Dat verleden mag niet verloren gaan. De geschiedenis moet ons blijven inspireren. Het is belangrijk dat we 2015 aangrijpen om de mijnen een goede en afgewogen plek in de geschiedenis en toekomst van Heerlen te geven.” Depla vindt dat in 2015 de mens, de koempel, centraal moet staan. „Hun verhalen vertellen de geschiedenis van de stad, ze laten je Heerlen lezen zoals het nu is.” De burgemeester wil snel met voorzitter Martijn Hermans van het Platform de Mijnen afspreken op welke manier 2015 gepast en respectvol ingevuld wordt. Er zullen bijeenkomsten gepland worden; zeker op 17 december 2015 als het precies een halve eeuw geleden is dat Den Uyl in Heerlen was. Waarschijnlijk worden ook lesprogramma’s voor de jeugd ontwikkeld. Bovendien pleit Depla er voor om vanaf 2015 jaarlijks ‘de dag van de mijnen’ te vieren. „De mijnindustrie is voor deze regio erg belangrijk geweest. De mijnen hebben welvaart gebracht, maar ook ellende. Het is goed om daar blijvend bij stil te staan.”

© Bron Limburgs dagblad

Oranje Nassau I schacht krijgt in 2011 kunstwerk  © Bron Limburgs dagblad Krantenknipsel

door onze verslaggeefster

HEERLEN - Tijdens het Europese mijnwerkersevenement Knappen- und Hüttentag in het weekeinde
van 14 en 15 mei 2011, wordt bij de mijnschacht van de voormalige Oranje Nassau I in Heerlen een
kunstwerk onthuld. Wie het kunstwerk maakt en hoe het er uit ziet is op dit moment niet bekend.

 De gemeente Heerlen benadert drie kunstenaars die een voorstel mogen doen. Een
speciale kunstcommissie zal beslissen wie de opdracht krijgt De gemeente en provincie ma-
ken elk een subsidie van tienduizend euro vrij voor het kunstwerk.
Het is deze week precies 45 jaar geleden dat Joop den Uyl.de mijnsluitingen aankondigde.

© Bron Limburgs dagblad

03-01-2011 Toegevoegd in het menu Beatrix en op de inhoud, een nieuw fotoalbum over de aanleg van de Beatrix mijn deel 4