Home   Brievenrubriek   Medewerking   Vragen   Onderhoud site   Links   Bronnen   Contact   Auteursrechten   Alle fotoalbums

Mijnmuseum Brunssum deel 2 - Limburgse mijnen

Om de herinnering aan het mijnverleden levens te houden hebben leden van de Heemkundevereniging Brunssum, het initiatief genomen tot het inrichten van een mijnmuseum. Het museum is ingericht met attributen zoals: voorwerpen,boeken, teksten en foto's waarmee de winning van steenkool in onze regio in beeld wordt gebracht.

Het Mijnmuseum Brunssum is gevestigd in een lokaal van de Mariaschool aan de Prins Hendriklaan nr. 382.

Openingstijden: Maandag van 13.00 tot 16.00 uur.

Iedereen is welkom, oud-mijnwerkers, familie, kinderen of kleinkinderen zei kunnen elkaar treffen en verhalen vertellen van vroeger. De koffie of limonade staat klaar er wordt een kleine bijdrage voor gevraagd. Tevens verzorgen leden van de Heemkunde vereniging lezingen en spreekbeurten voor kinderen, heeft U interesse neem dan contact op met de Heemkunde vereniging Brunssum afd. mijnbouw.

Wilt u deze foto's copieren voor op facebook of elders te plaatsen , dat hoeft U niet te doen dat kan ik zelf ook doen.