Limburgse mijnen

     Home   Brievenrubriek   Medewerking   Vragen   Onderhoud site   Links   Bronnen   Contact   Auteursrechten   Alle fotoalbums

Mijnspoorweg  Staatsmijnen

.

Bron van dit artikel © Bron DSM nieuws uit 1960

Onze mijnspoorweg bestaat deze maand 50 jaar.

Met het in exploitatie nemen van de spoorweg verbinding Station Nuth-Staatsmijn Emma, in mei 1910, werd de basis gelegd van onze mijnspoorweg. Thans, vijftig jaar later, strekt hij zich uit over een afstand van 25 kilometer, dwars door Zuid- Limburg, van de steenstort op de Brunssummerheide tot het Julianakanaal, van de Duitse tot de Belgische Grens. In eerste instantie bescheiden opgezet om de mijn Emma in verbinding te brengen met de openbare spoorweg, is de mijnspoorweg in een halve eeuw tijds uitgegroeid tot een imposant spoorwegbedrijf dat voor onze onderneming  van onschatbare waarde is. Deze spoorweg verbindt thans praktisch al onze bedrijven met elkaar en schept daardoor unieke mogelijkheden voor uitwisseling en transport. Men kan zich de mijnspoorweg vandaag de dag dan ook nauwelijks meer weg denken uit het geheel van onze onderneming. Miljoenen tonnen product- kolen, cokes, kunstmessen enz,- stenen en materialen, worden jaarlijks vervoerd over onze eigen spoorweg snel en goedkoop getransporteerd. Stelt u zich voor dat dit kolossale vervoer over de openbare spoorweg of per vrachtauto moest plaatsvinden. Dat zou grote moeilijkheden en kosten met zich meebrengen. Vandaar dat de mijnspoorweg als dé oplossing mag worden beschouwd van een probleem dat eigenlijk nooit een probleem is geweest, omdat het transprovinciale vervoer van onze onderneming reeds vroegtijdig langs een eigen ijzeren weg is geleid, waardoor er maar zeer weinigen hinder van ondervinden. Dit laatste is mede te danken aan het feit dat onze spoorweg slechts op enkele punten van het 25 kilometer lange traject de openbare weg kruist. Overal elders gaat hij onder door of er over heen. Het is de moeite waard ter gelegenheid van de mijlpaal die de mijnspoorweg thans in zijn geschiedenis heeft bereikt, er hier iets meer over te vertellen. Jaarlijks werden 11 miljoen ton vervoerd.     

 

Bron van dit artikel © Bron DSM nieuws uit 1960.

De Sint opende nieuw viaduct Hoensbroek.

Zaterdag 19 november 1960 heeft Sint Nicolaas, onder grote belangstelling het nieuwe viaduct geopend, dat onder de Staatsmijn-spoorweg Emma-Nuth over de Amstenraderweg in Hoensbroek is gebouwd. Toen de Sint het gebruikelijke lint doorknipte, waren daargij van onze onderneming onder meer aanwezig de heren president-directeur Wmmers, chef van de bouw afdeling Ir. Groothoff en chef van het spoorweg-en expeditiebedrijf Ir.Reinards (zie foto boven). Onmiddelijk na het doorknippen van het lint stormde de Hoensbroekse jeugd onder het viaduct door en donderden gelijktijdig twee van onze moderne lijmlocomotieven over het nieuwe bouwwerk ( zie foto beneden). Daarmee was dit viaduct officieel geopend.

Heel wat breder.

Het nieuwe viaduct is op de plaats komen te liggen van een oud slechts vier meter breed tunneltje, dat op de drukke Amstenraderweg een waar verkeersopstakel was. Nu ondervindt het verkeer hier echter geen hinder meer. De nieuwe doorgang is namelijk 20 meter breed. Hij is verdeeld in vier rijstroken: twee van elk zeven meter voor het grote verkeer en twee van ieder drie meter breed voor fietsers en voetgangers. Het nieuwe viaduct is geheel in beton opgetrokken. Tijdens de bouw heeft het treinverkeer normaal doorgang gevonden. Daartoe waren de sporen tijdens de bouwwerkzaamheden ondervangen door middel van zware betonnen kolommen. Hoensbroek is zeer tevreden met deze nieuwe doorgang onder onze spoorbaan.