Home   Brievenrubriek   Medewerking   Vragen   Onderhoud site   Links   Bronnen   Contact   Auteursrechten   Alle fotoalbums

Mijnwerkersmonumenten Limburgse mijnen

Klik hier voor Mijnmonumenten

Klik hier Mijnmonumenten en overgebleven gebouwen

Onderstaande 4 foto's zijn van het mijnwerkersmonument in Simpelveld

 

Mijnwerkersbeeld te Brunssum

 

Gedachteniskapel van de mijnwerkers.

Deze kapel werd in 2002 opgericht ter nagedachtenis aan de omgekomen mijnwerkers uit het mijnbouwverleden van in Limburg.

Oorspronkelijk werd dit gebouw in 1949 gerealiseerd als lijkenhuisje van de Staatsmijn Wilhelmina. Na enkele jaren in gebruik te zijn geweest als Mortuarium werd het ombebouwd tot transformatorhuisje en als zodanig tot 2001 in gebruik geweest.

De kapel kwam tot stand naar een idee van Martin Herbergs uit Simpelveld en is gerealiseerd door de stichting "Gedachteniskapel  van de mijnwerkers".

Stichtingbestuur:

T.T.H.M. Erfkemper, M.Herbergs, B.G. Marell, W.M.H. Miseré,

W.P.E. Weijers en M.J.N. Weijers-Bloem.

Inzegening:

Op 8 September 2002 werd de kapel plechtig ingezegend door

 Mgr. Frans Wiertz Bisschop ven het Bisdom Roermond

Klik hier voor het fotoalbum van de kapel

Namen van de verongelukte koempels zijn geplaatst in het menu verongelukte mijnwerkers.