Home   Brievenrubriek   Medewerking   Vragen   Onderhoud site   Links   Bronnen   Contact   Auteursrechten   Alle fotoalbums

Limburgse mijnen

Museum Vaals

Klik hier voor het Fotoalbum van het Museum

Zeefdruk van Sint Berke

Bezoekers informatie

Berzoekers informatie in het Duits

 

PERSBERICHT 26 oktober 2010

 

MUSEUM VAALS ZET SCHIJNWERPERS OP SINT BARBARA                                                                                                                            

Museum Vaals bekend van de overweldigende hoeveelheid kerk- en kloosterbeelden in de voormalige kloosterkapel aan de Eschberg heeft tot en met 4 december een nieuwe tentoonstelling. Vanaf heden staan op de plek waar voorheen het altaar was vijf grote St. Barbara beelden met een indrukwekkende opstelling van mijnwerkersspullen op blinkend steenkool tentoongesteld. Bijna een monument voor de overleden mijnwerkers.

Inmiddels is het de mensen van Museum Vaals duidelijk geworden dat er veel Limburgse organisaties bestaan met St. Barbara in de naam. Het museum zou het leuk vinden om met hen in contact te komen en doet daarom een oproep aan deze organisaties om zich bij het museum te melden. Het museum stelt deze organisaties in staat om zich in Museum Vaals (blijvend) te presenteren door middel van bijvoorbeeld geschreven tekst, cd of dvd. Ter gelegenheid van deze tentoonstelling heeft (tattoo)kunstenaar Henk Schiffmacher een serie stoere zeefdrukken gemaakt van Sint Berbke, zoals zij in Limburg genoemd wordt. Deze zeefdrukken zijn te koop in de winkel van het museum.

De mijnwerkersspullen zijn beschikbaar gesteld door Werkgroep Informatie Mijnbouw uit Parkstad. Deze werkgroep zal op zaterdagmiddag 20 november bij Museum Vaals een lezing over St. Barbara geven. De kosten hiervoor zijn 3 euro en men dient zich vooraf bij het museum aan te melden.

Barbara was de dochter van een rijke heiden uit Nicomedië. Om haar tegen ongewenste invloeden te beschermen sloot hij haar op in een toren. Desondanks werd zij bekeerd tot het Christendom. Haar vader ontdekte dit toen Barbara vroeg om een derde venster in haar toren aan te brengen ter ere van de Heilige Drie-eenheid. Hij liet haar folteren om haar tot geloofsafval te dwingen. Toen dat niet lukte, onthoofdde hij zijn dochter. Meteen daarna werd hij gestraft: een bliksemschicht doodde hem.

Sint Barbara is het meest bekend als beschermheilige van de mijnwerkers. Zij is echter ook patrones van architecten, bouwvakarbeiders, metselaars, steenhouwers, timmerlieden en dakdekkers; vanwege de toren die ze bij zich heeft werd ze ook patrones van klokkenluiders, beiaardiers en klokkengieters; omdat haar torentje soms leek op de loop van een geschut werd ze ook beschermheilige van schutters, kanonniers, artilleristen, soldaten, schutters alsmede van de militaire stand en wapenmakers, en van allen die met springstof omgaan, zoals mijnopruimers, vuurwerkmakers en metaalgieters; van daaruit werd ze ook patrones van ieder die bedreigd wordt door een onvoorziene dood, zoals brandweerlieden alsmede van alle omstandigheden en beroepen die met de dood in verband worden gebracht. Zij is dus ook beschermheilige van doodgravers, begrafenisondernemingen en begraafplaatsen; ze is ook patrones van gevangenen (omdat zij in haar gevangenschap van een engel de sacramenten ontving). Daarnaast is zij patrones van hoedenmakers (omdat de hoed symbool is voor bescherming?); van koks (misschien vanwege de lekkernijen die eigenlijk bij het naderende Sinterklaasfeest horen?).

Museum Vaals heeft een gezellig museumcafé ‘De Zwarte Madonna’ waar men zit op bidstoeltjes uit een Belgisch nonnenklooster. Het aangrenzende voormalige klooster is een exclusieve locatie voor onder andere feesten, vergaderingen, lezingen en workshops. Sinds kort is het museum zelfs door de Gemeente Vaals aangewezen als trouwlocatie. In het park en bos zijn ook veel heiligenbeelden en veertien grote kruiswegstaties te zien. Men kan hier rustig wandelen, genieten van de natuur en heerlijk onthaasten. Vermeldenswaard is dat iedere bezoeker van het museum informatie ontvangt over zijn persoonlijke naamheilige.

 

De tentoonstelling van St. Barbara is te zien van dinsdag tot en met zondag van 10.30 uur tot 17.30 uur. Museum Vaals is gevestigd op de Eschberg 7 te Vaals. Het telefoonnummer is 043-3060080 en haar website is: www.museumvaals.nl

 

Voor verdere informatie: Gert de Weerd 06-53814523