Home   Brievenrubriek   Medewerking   Vragen   Onderhoud site   Links   Bronnen   Contact   Auteursrechten   Alle fotoalbums

Limburgse mijnen

Nieuwe uitrusting Bedrijfsbrandweer Laura en Julia mijn.

de Mijn Laura en vereniging

Bij de bedrijfsbrandweer van onze mijnen bestond reeds lang behoefte aan een moderneen snel verplaatsbare brandbluseenheid'.  Het Volkswagenbusje, dat aangekocht werd, is hiertoe zeer geschikt. Zes personen kunnen in deze als brandweerauto ingerichte wagen plaats vinden. Het bevat een draagbare brandspuit, welke wordt aangedreven door een electrisch gestarte N.W.-motor, 500 meter brandslang, 4 moderne straalpijpen, standpijpen, blusapparaten, sirene, schijnwerper,zuigleiding, ladder, alsmede schep en breekgescheedschap. Binnenkort zullen onze brandweerploegen door een instructeur van de Brandweerinspectie opnieuw worden opgeleid. Het is de bedoeling dat de ploegen op beide zetels de weg leren kennen; zij zullen daartoe op beide mijnen oefenen. De brandweerauto zal onderdak vinden in de nieuwe brandweergarage op de Julia. Door de snelle verplaatsbaarheid zal de bluseenheid dus ook op de Laura kunnen worden ingezet, zowel bij de oefeningen als bij (onverhoopte) brand. Voor onze brandweerploegen is deze nieuwe brandweerauto een welkome aanwinst welke er zeer zeker toe zal bijdragen om intensief te gaan trainen' zodat zij terdege op hun taal  berekend zullen zijn.

de Mijn Laura en vereniging