Home   Brievenrubriek   Medewerking   Vragen   Onderhoud site   Links   Bronnen   Contact   Auteursrechten   Alle fotoalbums

Reddingsbrigade Limburgse mijnen

Klik hier voor Handleiding voor het personeel der reddingsbrigade 1934

 Klik hier voor de Handleiding voor de reddingsman

De reddingsbrigade was een groep mijnwerkers die speciaal opgeleid waren om dit werk te doen.

 

 

Onderstaande penning werd vermoedelijk gebruikt op de Staatsmijn Emma 

 

 

De zelfredder:

Bron: Handleiding voor de reddingsbrigade nr 12 dec.1957. copyright DSM

Ingeval van een brand of explosie in een mijn is het mogelijk, dat de reddingsploegen nog mensen aantreffen,die zich met behulp van perslucht of anderszins in het leven hebben kunnen houden, maar die door de met CO( koolmonoxide ) bezwangerde lucht verhinderd zijn, zich in veiligheid te brengen.Daarom hebben de leden van de reddingsbrigade z.g. zelfredders bij zich, waarmee zij deze mensen kunnen uitrusten. De zelfredder is een kleine filterbus, die de drager in staat stelt gedurende minstens n uur in een CO- houdende atmosfeer te verblijven. Bovendien kan een lid van de reddingsploeg wiens reddingstoestel onklaar zou zijn geworden, zich met een zelfredder in veiligheid brengen. In dat geval moet echter de hele ploeg mee terug! De zelfredder bevindt zich in een luchtdicht afgesloten bus. deze bus mag niet geopend worden, voordat de zelfredder in gebruik wordt genomen. Het in gebruik nemen van de zelfredder geschied als volgt.

  1. Deksel verwijderen door het lipje van de klemband krachtig omhoog te trekken. Deksel weggooien.
  2. Het filter uit de bus nemen. Bus weg-gooien.
  3. Het gummi mondstuk in de mond nemen. Het gummiplaatje moet tussen de tanden en lippen komen.
  4. De beide stripjes stevig tussen de tanden klemmen en het gummiplaatje met op elkaar geperste lippen tegen de tanden aan-drukken.
  5. Neusklem opzetten: de knijpertjes moeten z op de neusvleugels worden gezet, dat de neusgaten geheel dichtgeknepen zijn en het ademen door de neus onmogelijk is.
  6. Hoofdband vastmaken. De neusklem mag tijdens het gebruik niet worden verwijderd. De lippen moeten steeds stevig tegen het mondstuk gedrukt blijven, ook al krijgt last van speeksel. De ingeademde luchtwordt door het openen van het CO warm. Dit is niet gevaarlijk;  het is integendeel het bewijs, dat de zelfredder goed werkt. Een zelfredder mag slechts worden gebruikt door iemand, die nog helder van geest is. Nooit door iemand die ook maar enigszins bedwelmd is  en zeker niet bij een bewusteloze. In dat geval moet een inhalatietoestel worden gebruikt. Een zelfredder mag evenmin worden toegepast, als de lucht meer dan 2% CO bevat en het spreekt vanzelf, dat een zelfredder van geen nut kan zijn, als de lucht wegens een te laag zuurstofgehalte ongeschikt is voor de ademhaling. Ook in dat geval moet men een inhalatietoestel gebruiken. Heeft een reddingsploeg een of meer mensen met zelfredders uitgerust, dan moeten deze mensen onder geleide van de hele ploeg zo vlug mogelijk buiten de gevaarlijke zone in de verse luchtstroom worden gebracht. Een zelfredder heeft slechts een gebruiksduur van n uur. Men moet daarom goed bedenken, dat het geen nut heeft iemand met een zelfredder uit te rusten, wanneer men hem niet binnen deze tijd in veiligheid kan brengen, tenzij, men hem onderweg na n uur een tweede zelfredder geven.

Bron: Handleiding voor de reddingsbrigade nr 12 dec.1957. copyright DSM

 

 

Zelfredder, foto aangeleverd door M.Potten

 

Zelfredder in box, foto aangeleverd door M.Potten

Zelfredder uit 1972, foto aangeleverd door M.Potten

zelfredder.JPG (16341 bytes)

zelfredder in box.JPG (15964 bytes)

zelfredder uit 1972.JPG (13483 bytes)

Reddingstoestel: uit de collectie van Ed Pieters  Drukmeter van het reddingstoestel: uit de collectie van Ed Pieters  Drager van het reddingstoestel: uit de collectie van Ed Pieters 

Reddingstoestel van de reddingsbrigade.jpg (14890 bytes)

Drukmeter van het reddingstoestel.jpg (13910 bytes) Drager van het reddingstoestel.jpg (15180 bytes)
Zelfredder:: uit de collectie van H.Duijkers  Zelfredder:: uit de collectie van H.Duijkers   Zelfredder:: uit de collectie van H.Duijkers 

Zefredder 7.JPG (15294 bytes)

Zelfredder:: uit de collectie van H.Duijkers  Masker van de reddingsbrigade:uit de collectie van H.Duijkers  

masker van de reddingsbrigade.JPG (18829 bytes)