Home   Brievenrubriek   Medewerking   Vragen   Onderhoud site   Links   Bronnen   Contact   Auteursrechten   Alle fotoalbums

Limburgse mijnen

Retraite Spaubeek Limburgse mijnen

 

 

Zowel de katholieke OVS’ers als de TVS’ers konden op vrijwillige basis 3 dagen op retraite gaan. Het retraitehuis “St. Ignatius” stond in Moorheide Spaubeek. Het klooster was van de Jezuďeten welke ook de retraite verzorgden. Tijdens de retraite sliep men in het retraitehuis, elke deelnemer had een eigen kamer. Hierbij meer gegevens van het Retraitehuis

De eerste steen werd gelegd op 13 oktober 1923 (door mgr. P. Mannens), op de vooravond van Kerstmis 1924 was het klooster klaar en op 10 februari 1925 volgde de plechtige inzegening door mgr. L. Schrijnen. Pater Cramer was de bouwheer en de eerste superior, Eduard Cuypers de architect. In de nacht van 5 op 6 oktober 1942 werd het complex abusievelijk gebombardeerd (het bombardement van Geleen) door Engelse vliegtuigen; in 1946 werd het klooster herbouwd. Per 1 september 1968 stopten de Jezuďeten met het retraitewerk in Spaubeek, in 1969 hebben zij het klooster verlaten. Het gebouw stond tegen het Stammenderbos aan.

 

Het Retraitehuis “St Ignatius” van de Jezuďeten Spaubeek (Moorheide).

 

+

 

Zelf ben ik zowel in 1964 (LTS) als op 28  mei 1966 (TVS chemische bedrijven) op retraite geweest.

In 1964 heb ik het programma genoteerd. Of het programma voor de LTS’ers gelijk was aan dat van de TVS’ers kan ik me niet meer herinneren.

 

Enkele belangrijke zaken:

Reglement van orde:

1. Zonder toestemming van de broeder mocht niet naar onze kamer.

2. Transistorradio moest men beneden laten.

3. Praten nadat men naar bed was gegaan was niet toegestaan.

4. Onderling bezoek op de kamer was niet toegestaan.

5. Alleen tussen de grote middagpauze was het toegestaan om naar het bos te gaan.

 

De dag vulling bestond o.a. uit:

7.00 uur; Je werd gewekt.

7.30 uur; Naar de  H. Mis.

8.15 uur; Het ontbijt.

en vervolgens diverse onderwerpen zoals:

- doel retraite.

- seksualiteit.

- wie is god ?

Er waren diverse momenten van ontspanning

17.45 uur; Naar de kerk.

Vanaf 20.15 uur zorgde de paters en broeders voor ontspanning zoals goochelen enz.

21.45 uur; Avondgebed in de kapel.

22.00 uur; Naar je kamer.

Onderstaand een groepsfoto van de TVS  Mei 1966

Enkele personen op de foto:

Op de voorgrond: Aalmoezenier Hendrikx, Chef opleidingen TVS Dols , pater Frans Kurris (superior), Instructeur TVS Lei Vaessen.

Achterste rij links: broeder Loes Dekkers. Achterste rij 2e van links: pater Frans Bilsen.

Als deelnemer kreeg je een boek om het een en ander te noteren. Hieronder staat dat boekje.