Home   Brievenrubriek   Medewerking   Vragen   Onderhoud site   Links   Bronnen   Contact   Auteursrechten   Alle fotoalbums

Sociale leven van de mijnwerker en zijn gezin. - Limburgse mijnen

Wie suggesties heeft of zelf eigen een eigen stuk wil schrijven, mag deze aan me opsturen en zal ik het plaatsen op mijn site.

Klik hier voor een vakantiedag van een mijnwerkergezin

Klik hier voor Een dag in de 'pijler' van Moeder de Vrouw

 

 

www.limburgsemijnen nl: Bron: De Mijn 1960 © Laura en vereniging

Damessocieteit  ,, DE ZON"

In navolging van de parochie Chevermont, bezit ook parochie ,,de Zon in Kerkrade sinds 19 Januari, naast de societeit voor gepensioneerden , een aparte-damessocieteit . Tweemaal per week, elke dinsdag en donderdag van drie tot zes uur, kunnen de leden ontspanning vinden in de vorm van een spelletje kaart, kienen, enz. Tot nu toe gaven zich reeds 25 dames als lid op. Tijdens de feestelijke opening, waarop de gebruikelijke koffie en vla niet ontbrak, overhandigde de heer L. Logister namens de gepensioneerdenzorg van Laura en vereniging, aan iedere dame een presentje.

 

 

www.limburgsemijnen nl: Bron: De Mijn 1960 © Laura en vereniging

Kerstfeest O.V.S. en T.V.S. 1960

Traditiegetrouw vierden de leerlingen van de O.V.S. en de T.V.S samen met hun chefs. leraren en jeugleiders op 24 december hun kerstfeest. Nadat verschillende Kerstverhalen waren voorgelezen , woonden de leerlingen in de sportzaal de H. Mis bij met Algemene H.Communie. Hierna volgde een koffietafel in de kantine. De leerlingen van de O.V.S. voerden vervolgens enkele kerstspelen op die zeer in de smaak vielen: dit gold ook voor de mondharmonicaclub o.l.v. de Heer Tilmans. Bij deze kerstviering werd o.m. het woord gevoerd door pater v. Wiggen, dominee v. Vliet, de heren H.J.Pieters,chef personeelsdienst, J.Franken,van de O.V.S. en J.Bouwmans, chef van de T.V.S., afd. electriciëns. Tot slot verzamelden zich allen rond de kerstkribbe in de kantine waar kerstliederen werden gezongen.

 

 

 

www.limburgsemijnen.nl  bron: Steenkool Jan.1954 © DSM Staatsmijnen.

Schemerlampen uit molens.

 

Tot de oude garde van de Willem Sophia behoort houwer Aart Gerrit Jan van Varik, die op 31 Januari a.s. zijn laatste dienst maakt op de mijn van Spekholzerheide. Hij zal dan op deze mijn bijna 37 jaar ondergronds hebben gewerkt aan het koolfront, op de steenposten en de laaste jaren in een munitiemagazijn. In het begin van de eerste wereldoorlog was hij werkzaam op het bovengrondse bedrijf van een Duitse mijn. Houwer van Varik zal de vrije tijd, waarover hij na 1 februari zal beschikken , best weten te vullen. Hij is namelijk liefhebber van wandelen en fotograferen. Hij heeft een stuk land op Kaalheide en houdt twee varkens. Bovendien bezit hij nog een rashond, waaraan hij veel zorg besteed. Zijn grootste hobby is echter houtbewerking. Hij vervaardigd prachtige houten molens in verschillende afmetingen, waarvan hij schemerlampen maakt. Deze werkelijk keurig afgewerkte lampen biedt hij te koop aan. 

 

www.limburgsemijnen.nl  bron: Steenkool Aug.1954 © DSM Staatsmijnen. onder redactie van Mya Maas-Brennenraets

Hoe onze gezinnen reilen en zeilen.

Nadat we onze lezeressen in een vorig nummer van ,,Steenkool " kennis lieten maken met de familie Peeters uit Susteren, hebben we ditmaal het gezin Van Sloun uit Born opgezocht, waar wij Moeder de Vrouw om drie uur namiddag al breiend aantroffen. Ze was bezig de voorraad winterondergoed van de kinderen aan te vullen, want als een zorgzame moeder ziet zij steeds vooruit. Van de ene dag in de andere leven, dat strookt niet met haar aard, en niet met haar zes gezonde spruiten tussen anderhalf en dertien jaar ( vier jongens en twee meisjes ) zou dat ook ál te riskant zijn! Vader Sloun is op het houtterrein van de Maurits werkzaam. Hij heeft geregelde diensttijden, hetgeen het rustige verloop van zaken in dit gezin natuurlijk in de hand werkt. Om half zes elke morgen staat Moeder Van Sloun op, om haar dagtaak te beginnen. Daardoor is het te verklaren, dat ze om drie uur n.m. en soms nog vroeger de boel aan de kant heeft en met verstellen, breien, stoppen of naaien kan beginnen. ,,Luxueus hebben we het niet," zegt zij , ,,maar we kunnen er komen en schulden heb ik gelukkig nooit hoeven te maken." Vier of vijf liter melk per dag gaan er, ook in de vorm van pap, gemakkelijk in. Voor iedere Zondag bakt ze zelf vlaai of cake. Een vééleisende bezigheid is het inmaken. Veel meer fruit dan groenten, want van ingemaakte groenten houden man en kinderen niet erg. ,,Vorige winter had ik 275 glazen fruit ingemaakt, en ik kwam de winter nier door. Met acht mensen moet u denken! "brengt ze ons in herinnering wanner we een beetje ongelovig kijken. 

Vrije tijd blijft voor moeder nagenoeg niet over. Maar alles loopt met een zekere regelmaat. Over vakantie heeft Moeder van Sloun geen zorgen. ,, Met zes kinderen op vakantie gaan gaat toch niet, 'legt ze ons uit, ,,en zelf op vakantie gaan en de kinderen achterlaten.....neen, dat is geen vakantie meer!'' Reizen trekt haar trouwens niet erg. Dit zal grotendeels wel z'n oorzaak vinden in het feit, dat zij in de bevrijdingsdagen geëvacueerd werden en toen het ,,reizen" van de alleronaangenaamste kant hebben leren kennen. Met andere mannen, vrouwen en kinderen verbleef het gezin Van Sloun onder primitieve omstandigheden vier dagen in de eiermijn te Roermond. Vervolgens vier dagen en vier nachten in een steenbakkerij op het Duits gebied, waarna men via Amersfoort- waar de volgepropte trein nog een dag en een nacht op het perron bleef staan-naar Assen werd vervoerd. Zij hadden alles moeten achterlaten; slechts de kleren die ze aan hadden en het spaarbankboekje vergezelde hen. Twee van de kinderen moesten met longontsteking in het ziekenhuis worden opgenomen. Pas na éen verblijf van acht maanden in Assen konden de evaqué's naar Limburg terugkeren om er van de grond af aan opnieuw te beginnen. Want al hun bezittingen bleken verloren gegaan. Maar aan moed en optimisme heeft het Moeder van Sloun nooit ontbroken, en dat zijn wel eigenschappen die ieder van ons haar benijden mag.

 

www.limburgsemijnen.nl bron: Steenkool Aug.1954 © DSM Staatsmijnen.onder redactie van Mya Maas-Brennenraets

       

 

www.limburgsemijnen.nl: Bron DSM Nieuws 1964 © DSM Staatsmijnen

Gezellenhuizen-voetbaltournooi uit 1964 

Het op 25 juli jl.in het Emma-stadion, onder auspiciën van de Gezamelijke Steenkolenmijnen, gehouden voetbaltournooi van de gezellenhuizen is een groot succes geworden. De elftallen van de 11 gezellenhuizen ( enkel Rumpen liet verstek gaan) hebben , in moordende temperatuur, een bijzonder sportieve strijd geleverd en het vertoonde spel was bij vlaagen zeer behoorlijk. Winnaar van het tournooi werd het elftal van Gezellenhuis Leijenbroek ( Staatsmijnen ) , dat in de finale het Gezellenhuis Lotbroek ( ON.mijnen ) na grote spanning met 1-0 versloeg. Om de derde en vierde plaats moet nog worden gespeeld tussen de elftallen ,,Vues des Montagnes" en ,,Bergland".

Na afloop van de wedstrijden op zaterdag jl. reikte directeur Huijben aan de aanvoerder van het winnende elftal- dat uit twee Marokkanen, vier Spanjaarden  eb vijf Grieken was samengesteld - de door de G.S.L. uitgeloofde prachtige wisselbeker  uit ( foto boven ). Bovendien overhandigde hij aan iedere speler  een herinneringsmedaille. Aan de aanvoerder van het nagenoeg Italliaanse elftal van ,,Lotbroek" (foto beneden ) overhandigde mr. Huyben een lauwerkrans.

www.limburgsemijnen.nl: Bron DSM Nieuws 1964 © DSM Staatsmijnen