Home   Brievenrubriek   Medewerking   Vragen   Onderhoud site   Links   Bronnen   Contact   Auteursrechten   Alle fotoalbums

Steenbergen mijnen - Limburgse mijnen

Er zijn niet zoveel steenbergen meer te zien in de omgeving, maar die er zijn probeer ik nog in beeld te brengen.

Klik hier voor het album met steenbergen van de omgeving

Klik hier voor de afgraving steenberg Staatsmijn Emma Hendrik

 

Afzet van mijnsteen overschreed één miljoen ton in 1963                       limburgsemijnen.nl artikel uit © DSM Nieuws 1964.

Nederland heeft in 1963 ruim een miljoen mijnsteen (1.010.000 ton) gebruikt ten behoeve van de weg- en waterbouw. Vooral de waterbouwkundige blijken hoe langer hoe meer van dit afvalproduct gebruik te maken. Een interessante order in 1964 kwam van de gemeentewerken Rotterdam, die 30.000 ton mijnsteen gaan gebruiken om het wegspoelen van de klei tegen te gaan die als bescherming boven de Maastunnel ligt. Voor het vervoer van deze hoeveelheid mijnsteen zijn ongeveer 30 schepen nodig die vanaf de Haven Stein het afvalproduct naad de parkhaven in Rotterdam vervoeren, waar onderlossers de vracht overnemen om het eigenlijke stortwerk boven de bloot komende betonkoker van de Maastunnel te verrichte.

Steenbergen

Door al deze activiteiten en door deze groeiende interesse voor mijnsteen is weer een stukje van ons stenenvraagstuk opgelost. Om de mijnsteen kwijt te raken beschikt onze onderneming uiteraard over de uitgebreide stortplaatsen,  de karakteristieke steenbergen van de mijnstreek. Deze stortplaatsen kosten echter ruimte en ondanks beplanting en toeristenbewondering blijven deze steenbergen weinig economische ruimte verslinders . Alle afzet  van mijnsteen is dan ook welkom en toen prof.T.H. Huizinga, destijds directeur van het Laboratorium voor grondmechanica te Delft, in 1942 een rapport opstelde over de geschiktheid van mijnsteen  als ophogingmateriaal, kruinbedekking en taludbekleding betekende dat de toepassing van mijnsteen in de wegenbouw. eerder gebruikten de Staatsmijnen al mijnsteen voor de aanleg van de mijnspoorweg. In 1963 werd voor aanleg van de E-9 verkeersweg niet minder dan 100.000 ton mijnsteen gebruikt. De grindgaten bij Maasbracht worden al sinds jaren opgevuld met mijnsteen en in 1963 gebruikte de Provinciale Waterstaat hiervoor 370.000 ton. Wie aan Rijkswaterstaat denkt, denkt speciaal aan de Deltawerken en wij denken dan weer meteen aan mijnsteen, want inclusief het werk aan de Lauwerszee, raakten wij hieraan in 1963 250.000 ton kwijt, terwijl het afzonderlijke Sloepplan, ter uitbreiding van de industriële vestiging aan de mond van de Westerschelde, 200.000 ton mijnsteen nodig had.

Stormramp

Het eerste contact tussen de Staatsmijnen en de Deltadienst dateert uit 1953.  Onmiddelijk na de stormramp maakte onze onderneming Rijkswaterstaat er op attent, dat de mijnsteen wellicht bruikbaar was voor waterbouwkundige werken. Ook hier zou het mes weer aan twee kanten snijden. Een oplossing van het materiaalprobleem voor de Deltawerken, maar eveneens een verzachting van ons stortprobleem. Intussen is mijnsteen zo populair geworden dat ook voor de andere waterstaatswerken, waar waaronder bijvoorbeeld het Noord Zeekanaal, in 1963 40.000 ton mijnsteen kon worden gebruikt.

Pasveersloot

Uiteraard valt of staat deze gunstige ontwikkeling met de service die onze onderneming kan geven bij vervoer en overslag van mijnsteen. Voor dergelijke leveringen moet altijd een soepele en veelzijdige organisatie klaar staan. Ons spoorwegbedrijf-  en Expeditiebedrijf kan deze kluif goed aan en omdat het verbruik van mijnsteen sterk wisselt per seizoen of werk is dit tekenend voor de organisatie. Intussen gebruikt onze onderneming zelf eveneens mijnsteen waar deze toegepast kan worden. Zo is mijnsteen onlangs nog gebruikt bij de aanleg van de slikvijver voor de Emma in Schinnen (50.000 ton in 1963); onze grote Pasveersloot krijgt een bodum van mijnsteen. Voor 1964 verwacht men in totaal 1.200.000 ton mijnsteen voor de diverse doeleinden te kunnen afzetten.

limburgsemijnen.nl artikel uit © DSM Nieuws 1964.

.