Home   Brievenrubriek   Medewerking   Vragen   Onderhoud site   Links   Bronnen   Contact   Auteursrechten   Alle fotoalbums

TVS  Technische vakschool  Limburgse mijnen

Voor deze opleiding bestonden veel boeken klik hier op dit fotoalbum deze boeken zijn aangeleverd door Marco Potten

 

Technische vakschool legt de grondslag voor een gedegen vakmanschap. Wat de ondergrondse is voor de jongeman, die er zijn zinnen op heeft gezet mijnwerker te worden, is de technische vakschool voor de knaap, die in de techniek van het mijnbedrijf zijn toekomst ziet. In de ene school zowel als in de andere kweekt men bij de jongelui de grondslag voor een gedegen vakmanschap. De steeds verder gaande mechanisatie in het mijnbedrijf en de sterke groei van de chemische industrie hebben het belang van de Technische Vakschool de laatste jaren met sprongen vooruit zien gaan. De vraag naar kwaliteits vaklieden is in onze bedrijven enorm gestegen. Het is een voortdurende zorg de rijen van deze vaklieden aan te vullen. De Technische Vakschool heeft hierbij een belangrijke taak. Immers, deze school, die wat haar leerplan betreft volledig is afgestemd op het bedrijf en daarmee voortdurend in wisselwerking is, vormt uitstekende vaklieden, die reeds op jeugdige aan zeer hoge eisen voldoen. Natuurlijk levert de Technische Vakschool geen volslagen vaklieden af. De jongelui krijgen er slechts een theoretische en praktische grondslag, waarop zij moeten voortbouwen. De jonge machinebankwerkers met T.V.S. diploma - om maar een voorbeeld te noemen - heeft geen enkele reden om zich op de borst te slaan en te menen dat hij er al is. Wanneer hij in het bedrijf de eerste vakgroep wil bereiken- en alle afgestudeerde T.V.S.ers zijn daar voor bestemd- dan zal hij praktische nog veel moeten leren en hard moeten gaan werken . Wanneer hij dat gezeldiploma in zijn zak heeft, is hij op de goede weg. Hij wordt dan als volwaardig vakman beschouwd en er ligt een mooie toekomst voor hem open. hij kan in zijn vak een aantal rangen doorlopen, waarbij aan zijn vakmanschap steeds hogere eisen worden gesteld, maar waarbij tegelijkertijd zijn financiŽle positie steeds gunstiger wordt. Voor de jonge vakman met speciale kwaliteiten liggen er in het bedrijf zeer aantrekkelijke mogelijkheden. Hij kan voor de werkmeestercursus worden uit verkozen. Het werkmeesterdiploma kan hem brengen in de hoogste rangen van het leidinggevend personeel. In de gespecialiseerde beroepen kan de jonge vakman het door wilskracht en ijver een heel eind brengen. Kortom, wie zijn opleidingstijd op de Technische Vakschool goed benut, schept zich daardoor prachtige kansen op een interessante loopbaan in een bedrijf, waar de techniek steeds verder om zich heen grijpt en steeds nieuwe gebieden ontsluit. Meer dan 500 jongelui bevolken momentheel de Technische Vakscholen van de Staatsmijnen. Zij bekwamen zich als onder -of bovengronds bankwerker, als onder - of bovengronds electricien, als centrale machinist, als meettechnische vakman of - en dit geldt enkel voor de chemische bedrijven - als pijpwerker, of als bedieningsvakman. In de chemische bedrijven werkt de T.V.S nauw samen met de Technische Vakschool voor de Chemische Industrie te Geleen, waar de vakscholieren het theoretische onderwijs ontvangen volgens het zogenaamde leerlingenstelsel. Voor het praktische onderwijs zijn de jongelui geheel op het bedrijf aangewezen. Bij de particuliere mijnen kent men de Technische Vakschool nog niet over de hele lijn. De Laura & Vereniging is er echter kort geleden mee begonnnen en ook bij de Oranje - Nassau Mijnen wordt deze speciale opleiding binnenkort ingevoerd. Maar afgezien daarvan kunnen de ambachtsscholieren, die vakman willen worden, ook bij de mijnondernemingen zonder T.V.S. een gedegen opleiding ontvangen, welke hen in staat stelt op de duur tot kwaliteitsvaklieden uit te groeien.    

 

 

Giel Welie smeedt een werkstuk voor

Tinus Nyessen knipt een plaat door op de handknipmachine

 

Ger Houtermans aan de crasseertafel

Hein Knubben meet zijn werkstuk op met de micrometer

 

  

Behalve tot bankwerker en elektricien worden op Technische Vakschool de laatste tijd tevens jongelui opgeleid tot machinist ,

pijpwerker, meettechnisch  vakman en bedieningsvakman . Hieronder een leerling meettechnisch vakman in de leerlingenwerkplaats 

Baas-instructeur Krijntjens geeft uitleg over de werking van een Hollman-motor aan v.l.n.r.

Sjef Mevissen, Johan Keydener,harry Loop en Etienne Franssen

Instructeur Mathieu Sijstermans heeft Herman Bisschop aanwijzingen bij het draaien.

 

Instructeur Frans Kruchten geeft Leon Mommers instructies

bij het snijden van halfduimse schroefdraden.

Leerling Huub Lamers meet een motor door

   

Huub Meuffels bezig met het bedraden van een groepsverdeelkast

Jan Leenders monteert een kabel op een schakelaar

     Lei Pfennings (1) en Jean Laenen vervaardigen een lasverbinding in een stroomrail.

Jan Kisters slijpt gereedschap

 

Theo Zwegers vervaardigt een presse-papier met behulp van een eclipse-zaag