Up Voorschriften Handleidingen Reglementen Instructies

Aanvullende voorzieningen bij ontslag
Algemene instructie bij het uitbreken van brand of explosie in de mijn
Algemene voorschriften voor de bovengrondse arbeiders -1957
Algemene voorschriften voor de bovengrondse arbeiders -1967
Algemene voorschriften voor de ondergrondse arbeiders -1967
Algemene voorwaarden werktuigkundige werken
bandbediening 1954
band-bediening 1965
gebrauchsvoorschrift R-1918
Beien doorstroom-kolenbreker
Blazend opvullen 1964
Brand-beveiliging -1963
de arbeidsprestatie in de Nederlandse steenkolenmijnen
De sociale,technische en economische aspectne van de rationalisatie in het mijnbedrijf
De veiligheid bij Weg en werken-1963
Handleiding voor de reddingsbrigade 1954
Handleiding voor het schieten
Handleiding voor de schiethouwer -1970
Handleiding voor ploegbazen in pijlers 1966
Handleiding voor Treingeleiders
Handleiding voor treingeleiders 1968
Hasenclever-schraperinstallatie deel 1
Het roven in steengangen,galerijen en doortochten -1964
Hijsen en transport van zwaar materiaal 1966
Hnadleiding over opslag en gebruik van propaan-1966
Hasenclever-schraperinstallatie  deel 2
Hulpverlening bij spoedeisende gevallen
Instructie aanbouwploeg machinisten
Instructie voor inspectie-personeel bij het personenevervoer door schachten,tijdens en ten behoeve van het afdiepen daarvan-1952
Instructie voor machinisten bij het personenvervoer door schachten 1967
Instructie voor seingevers bij het personenvervoer door schachten 1968
Instructie voor seingevers bij het personenvervoer door tussenschachten
Instructie voor seingevers bij het personenvervoer door tussenschachten 1958
Ketting-transporteurs 1962
Leerstof voor de houwersopleiding deel 3-1964
Mijnbouwkunde ,vragen bij de leerstof houwersopleiding  Deel 6 1955
Mijnreglement 1906, het vervoer van personen door schachten
Mijnreglement 1964
Mijnstatuut
Ongevallen-bestrijding
Oog-bescherming -1968
Op-en Neerbraken 1956
Op-en Neerbraken 1964
Overbrugging naar de pensioengerechtigde leeftijd(arbeiders)
Pijler-verlichting 1960
Punten waarop door de veiligheidsdienst gelet wordt bij het inspecteren van het locomotiefvervoer
Punten,waarop door de Veiligheidsdienst wordt gelet bij het inspecteren van bandgallerijen
Punten,waarop door de Veiligheidsdienst wordt gelet bij het inspecteren van het vervoer ondergronds
Punten,waarop door de Veiligheidsdienst wordt gelet bij het inspecteren van opbraken
Punten,waarop door de Veiligheidsdienst wordt gelet bij het inspecteren van Pijler-verlichting
Punten,waarop door de Veiligheidsdienst wordt gelet bij het inspecteren van Roofwerkzaamheden in Steengangen en Gallerijen
Reglement voor het algemene mijnwerkersfonds van de steenkolenmijnen in Limburg 1958
Reglement voor het scheidsgerecht voor de mijnindustrie
Richtlijnen voor vergunnings-voorwaarden 1950
Staalbescherming door thermische verzinken
Veiligheid voor alles, algemene veiligheidsvoorschriften voor ondergrondese werklieden
Verordering van de mijnindustrieraad 11 juli 1949
Verordering van de mijnindustrieraad 11 juli 1949 betreffende de beloning der ondergrondse arbeiders en het grondloon der houwers
Verordering van de mijnindustrieraad 1954 betreffende de beloning der ondergrondse arbeiders en het grondloon der houwers
Verordering van de mijnindustrieraad nov.1950  betreffende de beloning der ondergrondse arbeiders en het grondloon der houwers
Verplaatsen en roven van pijler-ondersteuningen
Voorschriften en instructies voor bestuurders van motrvoertuigen , eigendom van DSM
Voorschriften voor de monsterneming en het onderzoek van vaste brandstoffen 1938
Voorschriften voor personen,die voor het gebruiken van een benzinelamp in de ondergrondse werken zijn aangewezen 1960
Voorschriften voor personen,die voor het gebruiken van een benzinelamp in de ondergrondse werken zijn aangewezen 1965
Voorstellen en aanbevelingenvan de confentie met betrekking tot de veiligheid in de steenkolenmijnen 1960
Werk metverstand,dus-veilig
wat iedere bovengronder moet weten 1953
wat iedere bovengronder moet weten 1964
wat iedere ondergronder moet weten 1963
Wat iedere ondergronder moet weten over stofbestrijding 1957
Wat iedere ondergronder moet weten over stofbestrijding 1958
Wenken voor het aantrekken van pijlers
Werktuig onderdelen-mijnschool heerlen
Wet tot regeling van den dienst en het gebruik der spoorwegen  Utrecht 1917
Ziektewet-Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering-Pensioenregeling -AMF
Instructie voor de schietmeesters van de Oranje Nassau Mijnen Heerlen
Instructie voor Rangeerders en machinisten van de Laura en vereniging
Instructie voor Rangeerders en machinisten
Voorschriften voor het gebruik van ontplofbare stoffen en ontstekingsmiddelen 1954
Wat elke ondergronder moet weten over stofbestrijding

Totaal aantal foto's: 81 | Laatste aanpassing: 10-8-08 10:22 | Gegenereerd door JAlbum & Chameleon | Help