Home   Brievenrubriek   Medewerking   Vragen   Onderhoud site   Links   Bronnen   Contact   Auteursrechten   Alle fotoalbums

Limburgse mijnen

Hydraulische stempels op mijn Julia

 

 

                                      

  de Mijn Laura en vereniging 1957-1958

HYDRAULISCHE STEMPELS OP DE MIJN JULIA

,,ln de loop van September is op de Julia in laag V, pijler 2A aangetrokken, waarvan de  uitbouw geheel uit hydraulische stempels bestaat," Dit is een van de simpele berichtjes, waarmee wij gewoonlijk de rubriek ,,1n 't kort" plachten te vullen. Dat achter zo'n eenvoudige mededeling meer schuilt, moge dit artikel getuigen, waarin wij zullen trachten L, iets te vertellen en te tonen van het nieuw soort stempels, waarmee men op de Mijn Julia momenteel een proef neemt.

ln een dikke laag, zoals laag V (2,20 m) was het tot nu toe niet mogelijk met toepassing van breukvulling te ploegen. Er bestonden n.l. tot dusver nog geen stempels, welke het zware dakgesteente van deze laag konden trotseren. Met de komst van de hydraulische stempels is deze mogelijkheid wel aanwezig, omdat zij volgens eengeheel ander systeem werken dan de alom bekende wrijvings- stijlen. Op de foto, waarop de doorsnede van dit nieuw soort stempels te zien is, is aan de linkerkant een zetpistool aangebracht. Met behulp van dit zetpistool wordt onder hoge druk (150 atm) een vloeistof, welke uit water en olie is samengesteld, in de hydraulische stempel gepompt. Hierdoor schuift de stempel uit en duwt met een druk van 12 ton tegen het hangende.

Het zetpistool is door een slang met de hoge-drukleiding in de pijler verbonden. Deze hoge-druk leiding is aangesloten op een pomp in de afvoergalerij, welke het water en olie mengsel met de gewenste druk in deze leiding perst.De stempel zelf kan een gewicht van dertig ton dragen. Wordt deze druk overschreden, dan zal de vloeistof druppelsgewijs uit de stempel lopen.

                 

Ook het roven van deze stempels is gemakkelijker dan die welke men normaal gebruikt. Wil men een stijl roven, dan wordt de roofsleutel aangebracht (zie foto doorsnede stempel rechts). Hierdoor spuit de vloeistof weg en kan de stempel inzakken. Naast het reeds genoemde voordeel van de grote zetdruk, bezit deze stempel nog de eigenschap dat het zetten en roven veel eenvoudiger is dan bij de wrijvingsstempel.

 

 

 

De Mijn Julia is de eerste Limburgse mijn waar met dit nieuw soort stempels een proef wordt genomen. Wanneer deze proef mocht slagen zal door de technische ontwikkeling de ondergrondse arbeid opnieuw veiliger en lichter zijn geworden.

 

 

de Mijn Laura en vereniging 1957-1958